Hem


Välkommen till Bodatorps Tomtägareförening


Bodatorps tomtägarförening ansvarar för skötseln av vägarna i vårt område vilket är Bodatorpsvägen, Marsjövägen, Grönängsvägen och Lillholmsvägen (från Stora stenen och framåt mot badet). Därutöver ansvarar vår förening bland annat för skötseln av våra gemensamma ägor (allmänningarna), våra badplatser i såväl Fjällsviksviken som i Bodatorpsträsket och för våra bryggor och båtplatser i Fjällsviksviken och Maren.


Hjärtstartare!!!

En hjärtstartare finns installerad på gästhuset på Lillholmsvägen 12.

Anslag finns på grindstolpen på adressen.


Problem med grävlingar som välter soptunnor

Har du problem med grävlingar som välter soptunnan du ställer ut? Värmdö kommun kan erbjuda lås till försäljning och som kan öppnas av de som tömmer soptunnan. Då kan du ställa ut soptunnan i förväg utan att vara rädd för att grävlingen välter den och river ut allt innehåll. Kontakta kommunen för mer info och köp. 


Förbjuden bottenfärg på båtar och inventering av båtar

Kommunen har nu återkopplat och återigen begärt in information om hur det gått med inventeringen av båtar som ligger på föreningens bryggor samt hur utfasningen av TBT går. Vi påminner därför återigen om att skicka in information om din båt, båttyp och tillverkningsår av båten till Hasse enligt detta brev som gick ut förra året till alla båtägare.


Brevlådor och PostNord

På grund av Postnords besluta att inte längre dela ut post i brevlådorna på Grönängsvägen och Bodatorpsvägen kommer vi att montera ner de brevlådor som inte har namn och eller nummer i fyrvägskorsningen. Detta för att skapa plats för de medlemmar som behöver flytta sin brevlåda till just fyrvägskorsningen.

 

Vi kommer att spara samtliga bortplockade brevlådor om nu någon mot förmodan saknar sin brevlåda. 

Detta är en temporär lösning för stunden. 


Styrelsen kommer efter sommaren att utreda möjligheten till utbyggnad av de ställen som Postnord fortsättningsvis kommer att dela ut post, dvs Fyrvägskorsningen samt Lillholmsvägen.


 Städdagar 2024

Vårens  2024: Lördag 20 april 10:00

Hösten 2023: Lördag 14 september 10:00 

 

Årsstämma 2024

Höstens städdag efterföljs av Årsstämman kl 13.00 vid fotbollsplanen samma dag, lördag 14 september.


 Kräftfiske 2024

Kräftfiske planeras till fredag 9 augusti 18:00 - söndag 11 augusti 2023 kl. 18:00. Max 5 burar/fastighet.

Samling vid "sandstranden" vid Bodatorpsträsket. Anmälan görs direkt till Hasse Andersson på hansg.andersson@telia.com.

Läs mer här


Befintlig fiber i området

Information gällande den befintliga fiberkabeln i vårt område hittar ni under "Medlemsinformation"


Plogning vintertid

Se information under fliken "Vägar" och "Vägar och Diken"


Ägarbyte

Kom ihåg att anmäla ägarbyte till info@bodatorp.com. Mer information finns här

(Glöm inte att även anmäla flytt till vägföreningen, https://tranvik-fjallsviksvagen.se/ )