Midsommarfirande


Bodatorps Tomtägareförening - Midsommarfirande


Traditionsenligt midsommarfirande hålls varje år vid fotbollsplanen och brukar vara välbesökt.

Midsommarstången kläs och reses på förmiddagen kl 10.00. Dans kring stången börjar kl. 14 till spelmanslag. 

Copyright © All Rights Reserved